Nhận ngay 100 USD credit trên Azure không cần Credit Card

Nếu bạn là sinh viên hoặc có tài khoản nhà trường bạn có thể đăng kí sử dụng Azure mà không cần phải có credit card. Tài khoản Azure for Student cho bạn 100 USD  cùng miễn phí rất nhiều dịch vụ Azure khác trong vòng 12 tháng. Trong số đó có những dịch vụ được miễn phí trọn đời. Bạn có thể nhấn vào link sau để đăng kí https://imagine.microsoft.com/azure?correlationId=c8590c10-afdc-4c9d-8508-d7c18e4b7c80

Xem các dịch vụ được hỗ trợ tại đây https://azure.microsoft.com/en-us/free/free-account-students-faq/

Bạn cần kiểm tra với trường học của mình để xem có đăng kí gói ưu đãi dành cho sinh viên không nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.