Tiết kiệm chi phí Azure VM với Azure Reserved Instance

Azure Reserved Instance (RI) là một chương trình tiết kiệm chi phí sử dụng Azure VM (Virtual Machine) do Microsoft cung cấp. Azure RI cho phép bạn thanh toán trước cho chi phí VM trong vòng 1 hoặc 3 năm thay vì hình thức Pay-As-You-Go. Nếu thanh toán trước trong thời gian trên bạn sẽ được giảm giá cho VM của mình.

Tôi giả sử tôi muốn sử dụng VM DS3_v2 với cấu hình 4 cores và 14 GB Ram, với chi phí một tháng chạy liên tục là 444.32 USD. Nếu tôi sử dụng Azure Reserved Instance trong một năm, chi phí của tôi sẽ còn lại là 248.44 USD. Với chi phí sau khi đã reserve, tôi tiết kiệm được khoản gần 45%. Nếu tôi trả trước 3 năm thì chi phí chỉ còn 206.75 USD (tiết kiệm khoảng 54%).

Azure Reserved Instance rất thích hợp cho các VM phục vụ cho production và bạn muốn chạy nó liên tục (24/7), đặc biệt là các VM để chạy cơ sở dữ liệu.

Không phải tất cả loại VM đều có tỉ lệ tiết kiệm như nhau. Bạn có thể sử dụng công cụ https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/ để xem tỉ lệ tiết kiệm.

Hình thức thanh toán của Azure RI?

Đối với các khách hàng kí điều khoản EA (Enterprise Agreement), Microsoft yêu cầu bạn cam kết sử dụng và thanh toán vào hóa đơn bổ sung tiếp theo.

Đối với những người sử dụng Azure thông qua hình thức trả bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ bị trừ đúng số tiền trả trước trong một năm. Ví dụ như trên, thẻ của tôi sẽ bị trừ luôn một năm.

Tôi có thể cancel Azure RI được hay không?

Bạn có thể cancel Azure RI bất cứ lúc nào nhưng tối đa 50,000 USD/năm.  Khi cancel, bạn mất khoảng 12% phí (tính trên số tiền bạn trả cho Azure RI).

Tôi có thể sử dụng Azure RI cho VM nào, và region nào?

Bạn có thể sử dụng Azure RI cho tất cả loại VM, ngoại trừ dòng VM A, A_v2 và G. Bạn cũng không thể sử dụng Azure RI đối với Azure Government, ở Đức  và Trung Quốc.

  • Khách hàng EA (Enterprise Agreement) có thể sử dụng Azure RI ở tất cả các region (trừ các region trên).
  • Khách hàng sử dụng Azure thông qua Azure.Com (hình thức Pay-As-You-Go), không thể sử dụng Azure RI ở các khu vực sau: Ấn Độ, Brazil, Đài Loan, Nga, Hàn Quốc, Argentina, Hong Kong, Indonesia, Liechtenstein, Malaysia, Mexico, Ả Rập, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kì.

Nếu Azure RI của tôi hết hạn?

Bạn sẽ được thông báo trong vòng 30 ngày trước khi hết hạn. Khi Azure RI hết hạn, các VM sử dụng Azure RI vẫn tiếp tục được chạy và Microsoft sẽ tính phí theo tỉ lệ Pay-As-You-Go.

Trên đây là một số thông tin về Azure RI. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về Azure RI, bạn có thể comment tại bài viết này, hoặc trên thread Facebook, hoặc gửi mail đến ban biên tập tại địa chỉ thuan@outlook.com để được giải đáp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.