Microsoft Student Partner giới thiệu Azure Mobile Service

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để tạo mới một dịch vụ Azure Mobile Services và tích hợp dịch vụ này vào ứng dụng Universal Windows Platform hay còn được biết đến với tên gọi khác ứng dụng Windows 10. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lưu trữ dữ liệu lên Windows Azure sử dụng dịch Azure Mobile Services, cách tạo một công việc định kỳ hoạt động theo một lịch trình đặt trước hoặc theo yêu cầu sử dụng Azure Mobile Services Scheduler và cách tạo đẩy một thông báo tới ứng dụng Windows 10 sử dụng dịch vụ Azure Mobile Services.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.