Hướng dẫn kích hoạt Azure for DreamSpark

Video này cho các bạn thông tin và cái nhìn tổng quan về DreamSpark và Azure. DreamSpark là gì? Azure là gì? Chúng cung cấp cho ta những gì và làm sao để có thể tiếp cận chúng.

Chuỗi video này giúp các bạn tiếp cận một số dịch vụ của Azure như: Mobile App, Web App, Push Notification, SQL Database, giúp các bạn đưa các dịch vụ này vào sản phẩm của mình… Bạn sẽ tiếp cận với nền tảng điện toán đám mây của Microsoft một cách miễn phí thông qua DreamSpark với gói Azure for DreamSpark.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.