Tạo WordPress website sử dụng Azure SQL Database

Bạn đang muốn tạo một Website sử dụng WordPress, nhưng muốn sử dụng Microsoft SQL Server để làm Database?

Bạn không muốn sử dụng MySQL cho dự án WordPress lần này của mình vì một số rủi ro nào đó?
Bạn đang còn dư chỗ trống trên Azure SQL Database, và muốn tận dụng để làm WordPress cho tiết kiệm chi phí?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Step-by-Step để xử lý tất cả các câu hỏi trên. Lưu ý: Trong bài viết sẽ có khá nhiều nội dung đã được đề cập ở những bài trước, bạn vui lòng click đọc nếu muốn thông tin chi tiết hơn nhé.

Thiết lập ban đầu

Bước 1. Đăng nhập vào Azure của bạn (tất nhiên rồi)

Bước 2. Tạo Azure SQL Database và ghi nhận lại các thông tin về Server name, Username, Password. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây:

Bước 3. Tạo Web App chứa trang Web sắp được dùng làm WordPress của bạn.

Bước 4. Đăng nhập vào Kudu của Web App vừa tạo. Tham khảo về Kudu tại bài bên dưới

Bước 5. Vào Debug Console > CMD

Bước 6: gõ lệnh: cd site\wwwroot

Bước 7. Gõ lệnh và đợi tầm 5 giây để TRANSFER

Bước 8. Gõ lệnh và Đợi tầm 30 giây GIẢI NÉN:

unzip Nami.zip


Sau khi GIẢI NÉN xong, bạn đã hoàn tất phần 1 rồi.

Điều chỉnh Directory của Web App

Bước 1. Click chọn vào WebApp chứa WordPress vừa giải nén trong Azure Portal

Bước 2. Click Application Settings

Bước 3. Kéo xuống dưới cuối cùng, Double-click vào site\wwwroot và đổi thành site\wwwroot\projectnami-1.4.3

Bước 4. Save.

Cài đặt WordPress

Bước 1. Vào WebApp của bạn<TÊN SITE>.azurewebsites.net

Bước 2. Chọn ngôn ngữ > Continue

Bước 3: Click Let’s Go

Bước 4. Điền các thông tin cần thiết vào (Xem lại trong Azure SQL Database).

Database Name: Là tên DB của bạn Username: <Username>@<DB Servername> Password: <Password> Database Host: <DB Servername>.database.windows.net


Bước 5. Nếu mọi thứ ổn định và cài đặt đúng đắn, bạn sẽ có được screen sau.

Tới đây thì bạn đã hoàn thành phần cài đặt rồi đó. Giờ chỉ còn cần thiết lập một số thông tin để tạo WordPress.

Chúc bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.