Hướng dẫn cách tạo Azure Web App bằng 4 bước

Web Apps là một nền tảng dịch vụ (PaaS – Platform-as-a-service) trên Microsoft Azure được xây dựng để tối ưu cho việc hosting websites. Với Web Apps trên Azure, bạn có thể triển khai Websites của mình trên nhiều công nghệ khác nhau như Java, ASP.NET, Node.js, PHP hay cả Python. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng Visual Studio Team Services, GitHub, hay BitBucket để triển khai trên Web Apps này.

Bài viết của mình hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo dựng một Web Apps trên Microsoft Azure, cũng như trình bày một số Reference để bạn tiện triển khai theo ý của mình.

Bước 1: Đăng nhập vào Portal của Azure

Bước 2: Click New > Web + Mobile > Web Apps

Bước 3: Điền thông tin vào các ô trống.

Một số định nghĩa nho nhỏ:

  • Resource Group: Là nhóm để chứa các resource có cùng chức năng, chính sách,… nghe hơi khó hiểu một chút nên mình lấy 1 VD đơn giản sau: Bạn tạo 1 Web App làm hosting, và 1 SQL Databases để làm CSDL cho Web App đó, thì 2 cái này nên nằm trong 1 Resource Group để dễ quản lý.

Bước 4: Click Create

Chỉ với 4 bước đơn giản như vậy, bạn đã hoàn thành quá trình tạo dựng Web Apps để triển khai dự án Websites của mình.

Bạn có thể xem Video hướng dẫn bằng tiếng Anh của các chuyên gia Microsoft tại đây.

Sau đây là một số tài liệu hướng dẫn triển khai ASP.NET, PHP, Node.js,… bằng tiếng Anh để bạn tham khảo.

Lại Trung Minh Đức – Microsoft Student Partners Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.