Microsoft ra mắt chương trình bảo mật cho Azure IoT

Microsoft vừa mới thông báo những cập nhật quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh của Azure IoT (Internet of Things), cùng các dịch vụ mới để giúp doanh nghiệp triển khai rộng rãi và linh hoạt hơn các thiết bị có khả năng kết nối Internet và quản lý chúng từ dịch vụ Azure. Quan trọng hơn nữa là Microsoft giới thiệu một chương trình bảo mật mới cho Azure IoT mà qua đó các hạ tầng IoT của khách hàng sử dụng dịch vụ Azure IoT sẽ được kiểm định và giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn thông tin đầu cuối cho cả người sử dụng và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Microsoft cũng ra mắt trang web cung cấp các thiết bị IoT (https://catalog.azureiotsuite.com/) được chứng nhận bởi Microsoft khi làm việc trên Azure IoT, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp có thể lựa chọn sản phẩm tốt nhất phù hợp nhu cầu.

microsoft-azure-certified-for-iot-device-catalog-930x460

Microsoft đang mở rộng và cải thiện các tính năng quản lý thiết bị trong Azure IoT Hub. Bắt đầu từ tháng tới, doanh nghiệp có thể cập nhật phần mềm và cấu hình firmware trên nhiều thiết bị cùng lúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.