Microsoft thông báo việc ngừng phát triển Azure RemoteApp

Vào ngày 12/8/2016, Microsoft đã thông báo đến các khách hàng của mình cũng như các chuyên gia công nghệ về kế hoạch ngừng phát triển và cung cấp dịch vụ Azure RemoteApp. Dựa trên các feedback của khách hàng và nhu cầu của thị trường, Microsoft đã có sự điều chỉnh trong chiến lược của mình để tập trung hơn về cloud, củng cố nền tảng desktop và ảo hóa. Microsoft cũng thông báo về việc mở rộng mối quan hệ với các đối tác để xây dựng giải pháp ảo hóa ứng dụng, ví dụ là Citrix.

AzureRemoteAppCloud_960

Kể từ ngày thông báo (12/08/2016) các tài khoản dùng thử Azure RemoteApp hoặc đã đăng kí mua sử dụng không còn được sử dụng được nữa. Các khách hàng đang sử dụng và đã trả phí sẽ có 1 năm để thực hiện việc chuyển đổi.

Để có thể sử dụng dc giải pháp ảo hóa ứng dụng trên Azure, có 2 giải pháp cơ bản (sau khi Azure RemoteApp bị khai tử):

  1. Sử dụng Remote Desktop Service trên Windows Server 2016 được triển khai trên Azure IaaS.
  2. Sử dụng 3rd party như Citrix XenApp

Các thông tin thảo luận nội bộ giữa các chuyên gia Azure MVP cùng đội ngũ phát triển Azure RemoteApp sẽ được AzureVN.NET cập nhật và chia sẻ sớm nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.