Hướng dẫn thay đổi hoặc hủy Azure subscription

Có một vài bạn mới đăng kí thử Microsoft Azure trial subscription bằng thẻ tín dụng (credit card) gửi mail về AzureVN.NET hỏi về việc muốn thay đổi thẻ hoặc hủy subscription vì sợ tốn tiền. Ở bài viết này AzureVN.NET sẽ chỉ bạn các bước cơ bản để thay đổi thẻ hoặc hủy tài khoản Azure subscription.

azure_sub

  • Bước 3: ở trang subscription của bạn, chọn tài khoản bạn cần hủy. Ở đây có thể là tài khoản trial.

azure_subscription_cancellation01

  • Bước 4: click tài khoản subscription và chọn Manage

azure_subscription_cancellation02

  • Bước 5: bạn sẽ được trỏ đến tab khác để quản lý các thông tin về billing, subscription và payment của bạn.

azure_subscription_cancellation03

  • Bước 6: click Change payment method. Sau đó click Edit để thay đổi thẻ của bạn. Nếu muốn thêm thẻ khác, bạn click vào dấu (+) payment method. Nếu bạn không muốn sử dụng subscription nữa có thể click Cancel subscription.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.