Triển khai ứng dụng web ASP.NET lên Azure App Service bằng Visual Studio

Trong bài viết này, bạn sẽ thực hiện việc triển khai ứng dụng web ASP.NET lên Azure App Service bằng Visual Studio 2015. Bài viết dành cho các lập trình viên ASP.NET chưa có kinh nghiệm sử dụng Azure. Sau khi hoàn tất bạn sẽ có 1 ứng dụng web đơn giản trên Azure.

Để hoàn thành bài hướng dẫn này, bạn cần:

 • Có kinh nghiệm với ASP.NET MVC và Visual Studio.
 • Cần có tài khoản Azure subscription. Nếu chưa có thì có thể xem hướng dẫn đăng kí tại đây

Bài hướng dẫn sử dụng Visual Studio 2015 và Azure SDK for .NET 2.9 hoặc mới hơn. Bạn có thể download Azure SDK for Visual Studio 2015

Cấu hình một web project mới

Bước đầu tiên bạn cần làm là tạo mới 1 web project trên Visual Studio và 1 ứng dụng web trên Azure App Service.

 • Bước 1: Mở Visual Studio
 • Bước 2: Click File > New > Project
 • Bước 3: Ở cửa sổ New Project, click Visual C# > Web > ASP.NET Web Application
 • Bước 4: Chọn .NET Framework 4.2.5
 • Bước 5: Mặc định bạn sẽ thấy check box Add Application Insights to Project được chọn. Azure Application Insights cho phép bạn giám sát performance, usage của ứng dụng web.
 • Bước 6: đặt tên cho ứng dụng web của bạn, ví dụ MyExample, sau đó click OK.

gs13newprojdb

 • Bước 7: Ở cửa sổ New ASP.NET Project, chọn MVC template, click Change Authentication.

gs13changeauth

 • Bước 8: ở cửa sổ Change Authentication, click No Authentication, sau đó click OK.

gs13noauth

 • Bước 9: bên dưới Microsoft Azure, đánh dấu chọn Host in the cloud. Chọn App Service từ drop-down list.

gs13newaspnetprojdb

 • Bước 10: click OK.

Cấu hình Azure resource cho 1 ứng dụng web mới

Bước tiếp theo bạn cần làm là cấu hình Azure resource cho ứng dụng web bạn tạo.

 • Bước 1: Ở cửa sổ Create App Service, click Add an account, sau đó đăng nhập vào Azure với tài khoản Azue subscription.

configuresitesettings

 • Bước 2: đặt tên của ứng dụng bạn muốn. Tên này phải là duy nhất. Click New bên cạnh Resource Group, sau đó nhập tên bạn đã đặt.

rgcreate

 • Bước 3: Click New bên cạnh danh sách drop-down App Service Plan.

createasplan

 • Bước 4: Cửa sổ Configure App Service Plan hiển thị

configasp

 • Bước 5: Ở cửa sổ Configure App Service Plan, nhập tên App service plan, ví dụ MyExamplePlan.
 • Bước 6: Ở danh sách drop-down Location, chọn datacenter gần bạn nhất hoặc gần end user sử dụng ứng dụng web của bạn.
 • Bước 7: Ở danh sách drop-down Size, click Free.
 • Bước 8: Ở cửa sổ Configure App Service Plan, click OK.
 • Bước 9: Ở cửa sổ Create App Service, click Create.

Triển khai web project lên ứng dụng Web trên Azure

 • Bước 1: Ở Solution Explorer, right-click vào 1 project, và chọn Publish.

choosepublish

 • Bước 2: Ở tab Connection trên màn hình Publish Web, click Next.

gs13validateconnection

 • Bước 3: Ở tab Settings, click Next.

gs13settingstab

 • Bước 4: Ở tab Preview, click Publish.

gs13previewoutput

 • Bước 5: Đợi Visual Studio hoàn tất.

gs13deployedsite

 

Thuan Soldier

Anh Nguyễn Ngọc Thuận là chuyên gia công nghệ về các giải pháp Microsoft Cloud Productivity, hiện đang làm việc tại FPT Software. Anh có 8 năm kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm của Microsoft cho các khách hàng Mỹ và Singapore, trong đó 3 năm làm việc cho các tổ chức chính phủ Singapore. Anh Thuận được danh hiệu Microsoft Most Valuable Professional (MVP) 7 lần liên tiếp từ 2011 – 2016. Đến với AzureVN.NET, Thuận mong muốn được chia sẻ nhiều hơn về Azure IaaS + Security nâng cao cũng như PaaS.

thuansoldier has 37 posts and counting.See all posts by thuansoldier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.