Một số lưu ý & lời khuyên khi Ước lượng chi phí/ BOM cho Azure

Sau một thời gian rèn luyện liên tục món review BOM cho Azure, xin phép tổng kết một số lưu … Continue reading Một số lưu ý & lời khuyên khi Ước lượng chi phí/ BOM cho Azure