Microsoft giới thiệu Microsoft 365, gộp chung Office và Windows, khởi động Azure Stack

Microsoft đến Washington DC năm nay để gặp mặt 17.000 người tham gia, quy tụ nhiều khách hàng đám mây hơn cả AWS, Google, Salesforce cộng lại.

Microsoft vừa công bố gói Microsoft 365 vào ngày hôm nay – một cách mới dành cho các doanh nghiệp để mua cả Office và Windows chung với nhau. Trước đó, gã khổng lồ phần mềm đã bán Office 365 và Windows 10 cho doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau nhưng giờ đây, với Microsoft 365 Enterprise, cả Office 365 Enterprise, Windows 10 Enterprise, cùng những cải tiến về bảo mật của Microsoft được gộp chung trong một gói trả phí duy nhất.

Microsoft đồng thời cũng giới thiệu 365 Business, sẽ ra bản public preview vào ngày 2/8 tới đây, bao gồm Office 365 Business Premium đi cùng với các tính năng quản lý và bảo mật dành cho ứng dụng Office và các thiết bị Windows 10. Cả 2 gói này đều được giới thiệu trong buổi hội thảo cùng đối tác mang tên Microsoft Inspire vào ngày hôm nay. Hội thảo này quy tụ 17.000 người tham gia để bàn luận về các gói hợp tác với Microsoft.

Microsoft đến Washington DC năm nay để gặp mặt 17.000 người tham gia, quy tụ nhiều khách hàng đám mây hơn cả AWS, Google, Salesforce cộng lại.

Microsoft vừa công bố gói Microsoft 365 vào ngày hôm nay – một cách mới dành cho các doanh nghiệp để mua cả Office và Windows chung với nhau. Trước đó, gã khổng lồ phần mềm đã bán Office 365 và Windows 10 cho doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau nhưng giờ đây, với Microsoft 365 Enterprise, cả Office 365 Enterprise, Windows 10 Enterprise, cùng những cải tiến về bảo mật của Microsoft được gộp chung trong một gói trả phí duy nhất.

Microsoft đồng thời cũng giới thiệu 365 Business, sẽ ra bản public preview vào ngày 2/8 tới đây, bao gồm Office 365 Business Premium đi cùng với các tính năng quản lý và bảo mật dành cho ứng dụng Office và các thiết bị Windows 10. Cả 2 gói này đều được giới thiệu trong buổi hội thảo cùng đối tác mang tên Microsoft Inspire vào ngày hôm nay. Hội thảo này quy tụ 17.000 người tham gia để bàn luận về các gói hợp tác với Microsoft.

Theo GenK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.