Đăng kí Visual Studio Dev Essential – Nhận 300$ miễn phí Microsoft Azure

Bạn có biết chỉ với vài bước đăng kí đơn giản trong chương trình Visual Studio Dev Essentials, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi, trong đó có 300USD miễn phí (25USD/tháng) cho Microsoft Azure. Việc đăng kí cho Visual Studio Dev Essential và Microsoft Azure cũng rất đơn giản, từ việc sử dụng Microsoft account, đến việc đăng kí thẻ credit card để sử dụng Microsoft Azure, bạn sẽ có ngay các dịch vụ phổ biến như Virtual Machines, Web Apps, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight và Media Services.

visual-studio-dev-essentials-official-microsoft Free-Azure-300-USD-Credit

Để đang kí Visual Studio Dev Essential, truy cập vào địa chỉ https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/member-offers/vs-dev-essentials/ và click Activate your $25 monthly credit now.

azure

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.