Triển khai SharePoint trên Microsoft Azure IaaS v2 – Phần 6

Ở phần 5 bạn đã tìm hiểu khái quát về Business Continuity cho SharePoint farm trên Azure. Các điểm chú … Continue reading Triển khai SharePoint trên Microsoft Azure IaaS v2 – Phần 6