Tổng quan về kiến trúc hạ tầng Microsoft Azure – Phần 3

Trong các bài trước chúng ta đã tìm hiểu các thông tin về datacenter, region và server mà Microsoft đã và đang xây dựng. Trong bài viết tiếp theo này chúng ta sẽ cùng tiếp hiểu nhanh về công nghệ hypervisor mà Azure đang sử dụng.

Mỗi Azure host sẽ chạy 1 hypervisor riêng biệt. Từ năm 2012 khi Azure được công bố lần đầu tiên, hypervisor của Azure được thiết kế giống như Windows Server 2008 R2 Hyper-V. Đến 2013 Microsoft nâng cấp lên Windows Server 2012 Hyper-V nhưng không có thông tin chính xác là Azure hypervisor giống với Windows Server 2012 Hyper-V bao nhiêu phần trăm. Và đến mùa hè 2014 thì Microsoft nâng cấp lên Windows Server 2012 R2 Hyper-V và Azure hypervisor vẫn theo công nghệ ảo hóa đó.

Khi một server được cài đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng trong datacenter, nó sẽ được boot từ network với PXE. Sau đó Windows PE sẽ được chạy để xóa local hard disk của host, sau đó load OS host từ 1 VHD thông qua network. Sau đó OS sẽ load hypervisor để chạy. Lý do Microsoft sử dụng cách tiếp cận này để đảm bảo tính ổn định (boot qua network) thay vì cài đặt ở local. Nếu việc cài đặt gặp vấn đề từ host thì VHD image sẽ được sử dụng để restore lại trạng thái (state) trước đó. Các bán vả lỗi bảo mật sẽ được đưa vào 1 phiên bản mới của VHD image và lại được cài đặt lên host sau đó.

Mỗi host (hay còn gọi là node) đều có chạy 1 phần mềm gọi là Host Agent, hoặc Fabric Agent (FA). Fabric Agent làm nhiệm vụ giao tiếp với các máy ảo trong cùng 1 node. Các guest agent cũng được cài đặt và chạy trên các máy ảo. Công nghệ failover clustering trên Azure phục vụ cho avaiability và disaster recovery cho các node khác với công nghệ quen thuộc mà bạn có thể đã và đang làm việc – Windows Failover Cluster.

Fabric Controller

Fabric Controller được ví như bộ não của Microsoft Azure. Fabric Controller được Microsoft xây dựng để quản lý, giám sát và vận hành các node. Fabric Controller quản lý các node thông qua Fabric Agent chạy trên mỗi node. Fabric Controller cũng giám sát guest OS. Nếu Fabric Controller không nhận được tín hiệu heartbeat (bạn tham khảo thêm về các khái niệm Failover Clustering để biết về heartbeat), Fabric Controller sẽ restart guest hoặc cả node. Nếu Fabric Controller phát hiện được các vấn đề liên quan phần cứng của note, các guest (máy ảo) sẽ được chuyển sang node khác và node bị lỗi sẽ được đánh dấu là “Out for repair”. Về vấn đề bảo mật, các Fabric Controller khi kết nối đến các storage hoặc thành phần khác sẽ được thiết lập riêng trong mạng VLAN.

3821.image_thumb

Như vậy các bạn đã thấy tầm quan trọng của Fabric Controller. Phần tiếp theo loạt bài sẽ cung cấp cho bạn nhanh về Fault Domain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.