Tổng quan về lựa chọn Cloud Migration Strategy (P2)

Bài viết trước, tôi đã trình bày sơ lược về 5 phương thức để đẩy ứng dụng trên Cloud, và một Decision Roadmap để bạn tham khảo xem nên chọn phương thức nào cho phù hợp với dự án của mình. Trong bài viết này, tôi sẽ dành thời gian để giải thích và ví dụ chi tiết sâu hơn vào 5 phương thức này, giúp bạn thực sự hiểu và lựa chọn chính xác.

Rehost

 • Định nghĩa: đơn giản là cài đặt lại ứng dụng lên (một) server khác, chỉ cần thay đổi file cấu hình để phù hợp với môi trường mới (i.e. IP, Port)
 • Cloud Model: IaaS
 • Loại dịch vụ sử dụng: VM, Virtual Network, Blob Storage
 • Ví dụ: Tạo một VM mới sử dụng Tomcat Server Template trên Azure, sau đó cài đặt lại một ứng dụng Java EE lên VM này trên một Storage được attach thêm vào VM.
Mô tả phương thức Rehost
Mô tả phương thức Rehost

Refactor

 • Định nghĩa: chạy ứng dụng trên platform/frameworks cung cấp bởi Cloud Provider, sửa đổi lại mã ứng dụng hoặc file cấu hình để kết nối ứng dụng với các platform/frameworks được dùng. Ví dụ như kết nối tới database endpoint mới.
 • Cloud Model: IaaS or PaaS
 • Loại dịch vụ sử dụng: platform/framework được cung cấp bởi Cloud Provider, ví dụ như Azure SQL – SQL Server as a service; Azure AD – Identity Management as a service; Azure Web App – Webserver as a service
 • Ví dụ: cài đặt một ASP.Net website từ IIS trên on-premise server lên Azure Web App service, và migrate data từ SQL Server lên Azure SQL. Cập nhật lại file cấu hình của website với endpoint mới của database.
Mô tả Refactor
Mô tả phương thức Refactor

Rearchitect

 • Định nghĩa: Sửa đổi, nâng cấp source code để đáp ứng được các yêu cầu tiên tiến hơn vể kiến trúc hoặc tính năng mới (i.e. scalable), sau đó dùng Rehost hoặc Refactor để đẩy ứng dụng lên Cloud
 • Cloud Model: IaaS hoặc PaaS
 • Loại dịch vụ sử dụng: VM, VN, Blob Storage, Azure SQL, Azure Worker Role
 • Ví dụ: Phân rã một ứng dụng cồng kềnh thành các tiers riêng rẽ, như Presentation, Business, Data tier, rồi cài đặt các tier này trên các VMs và Azure SQL.
Mô tả phương thức Rearchitect
Mô tả phương thức Rearchitect

Rebuild

 • Định nghĩa: đập bỏ source code cũ, kiến trúc và phát triển lại ứng dụng sao cho tận dụng được ưu điểm Cloud Computing và tương thích về PaaS mà Cloud Provider cung cấp (i.e. Azure SQL không tương thích với IBM DB2)
 • Cloud Model: PaaS 
 • Loại dịch vụ sử dụng: Azure Web App, Azure Worker Role, Azure SQL, Azure AD
 • Ví dụ: chuyển đổi một ứng dụng chạy VB6 chỉ tương thích Windows Server 2003 sang ngôn ngữ C# hỗ trợ Windows Server 2012, và được phân rã thành nhiều tier khác nhau tiện cho việc scalable.
Mô tả phương thức Rebuild
Mô tả phương thức Rebuild

Replace

 • Định nghĩa: đập bỏ source code cũ, không phát triển ứng dụng tương tự mà thay vào đó sử dụng luôn một Software as a Services (SaaS) từ Cloud Provider mà vẫn thoả mãn yêu cầu.
 • Cloud Model: SaaS
 • Loại dịch vụ sử dụng: các ứng dụng hoàn thiện được đóng gói sẵn, người dùng chỉ cần cấu hình lại cho phù hợp
 • Ví dụ: Office 365 (SharePoint Online, Exchange Online), MS Dynamic Online
Mô tả phương thức Replace
Mô tả phương thức Replace

 

[Còn tiếp]

KhoaPhiDang

Anh Phi Đăng Khoa là chuyên gia giải pháp tại Microsoft Việt Nam, đã có kinh nghiệm 4 năm phát triển dự án Azure từ IaaS đến PaaS, từ new development đến cloud migration. Đến với AzureVN.net, Khoa sẽ tập trung chia sẻ các kinh nghiệm làm việc về Cloud Transformation và Cognitive Computing trên nền tảng Azure.

khoa has 7 posts and counting.See all posts by khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.